نمایه

profile

محمد صادقی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

طراحی، برنامه ریزی و مدل سازی فرآیندها
برنامه ریزی تولید و زنجیره تأمین
پروژه ها : ۱ پروژه اطلاعات تماس :
پست ها :۳ پست m.sadeghi.ie2013@gmail.com
بازدید نمایه

۴۱۶

درباره محمد صادقی

About

سوابق علمی و آموزشی

عنوان دانشگاه تاریخ
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور مشهد ۱۳۹۱-۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد ۱۳۹۲-۱۳۹۴

مدارک اخذشده

Certifications

ارسال پیام

ارسال پیام خصوصی به محمد صادقی

NEW bpmTest

نرم افزار زمان بندی عمل های جراحی

یکی از کاربردهای اصلی پژوهش عملیاتی در مدیریت نظام­ های سلامت، بهبود مکانیزم تخصیص منابع است. برنامه­ ریزی بلندمدت توسعه نظام سلامت، بودجه­ بندی سالانه و انواع روش­ های زمان­ بندی در بیمارستان­ ها، از جمله کاربردهای پژوهش عملیاتی در سطوح راهبردی (بلندمدت)، فنی (میان­مدت) و عملیاتی (کوتاه مدت) در حوزه سلامت هستند.

بیشتر ۱۳۹۵
اردیبهشت