نمایه

profile

امیر درواری

کارشناس ارتباط تصویری ( گرافیک )

ایده پرداز / مشاور و مدیر هنری/ طراح / گرافیست
گرافیک محیطی و شهری ( حجم و مبلمان شهری ) - گرافیک فضای مجازی ( وبسایت و اپلیکیشن موبایل ) - گرافیک چاپ ( تبلیغات )
پروژه ها : ۱ پروژه اطلاعات تماس : ۰۹۰۱۱۳۶۳۲۴۶ / ۰۹۱۵۸۱۳۷۵۵۸
پست ها :۱ پست darvari@iranbpm.ir
بازدید نمایه

۹۱۰

ارسال پیام

ارسال پیام خصوصی به امیر درواری